home

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
งานศึกษาวิจัย
กระดานสนทนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่น่าสนใจ
ฐานข้อมูลเด็กวัยเรียนและเยาวชน
ถาม-ตอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ชุดนิทรรศการ
เอกสารรวบรวมคำบรรยาย

ท่านคิดว่าส่วนใดมีประโยชน์

ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมฯ
เอกสารเผยแพร่
แผนและสื่อการสอนสุขศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมฯ ที่น่าสนใจ 

 

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อโรงเรียนในฝันที่ได้รับเกียรติบัตร
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการอบรมผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ประเมิน
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อุตรดิตถ์ทะลุเป้าโรงเรียนในฝันผ่านเกณฑ์
 ผู้บริหารเร่งพัฒนาโรงเรียนทะลุเป้า
 ขอเชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเผยแพร่ในเว็บไซด์
     โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  
เชิญส่งภาพ / ข่าว กิจกรรมสุขภาพในโรงเรียนเผยแพร่ในเว็บไซด์


น่ารู้เรื่องสุขภาพ

ไข้หวัดนก
เปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่  ห่างไกลโรคร้ายที่คาดไม่ถึง
เป็น “สิว”  บอกอะไรให้คุณรู้
เคี้ยวมาก  สุขภาพดี
เสื้อรัดติ้วสมองไม่พัฒนา
สายตาสั้น? สายตายาว? สายตาเอียง?
ไข้เลือดออก!!! ภัยร้ายจากยุง

มีข่าวอื่นๆ


น่ารู้เรื่องการศึกษา

  รวมข่าวปฏิรูปการศึกษา
  กระปุกการศึกษา

 
กรุงเทพธุรกิจการศึกษา


เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบแบบประเมินสุขภาพตนเอง
คำนวณค่าดัชนีมวลกาย

   เราทำอะไรในปีที่ผ่านมา
   สรุปการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปี 2547

 

 

 

 

 

 
© ลิขสิทธิ์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข